Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Technische Commissie 
Technisch Commissie

HHC is een breedtesportvereniging. Dit houdt in dat er geen topsport binnen onze vereniging wordt bedreven en dat HHC iedereen die wil hockeyen, de gelegenheid geeft om wedstrijden te spelen.
Het spelen van een wedstrijd door alle teamleden is belangrijker dan het winnen. Natuurlijk draag het winnen van een wedstrijd bij aan de spelvreugde. Daarom zal er ook geprobeerd worden de maximale kansen van het individu en het totale team te benutten. Echter ieder lid wordt de mogelijkheid geboden om volwaardig deel te nemen aan wedstrijden.

In dit Technisch Beleid wordt uiteengezet hoe de Technische Commissie bovenstaande visie gestalte probeert te geven binnen de vereniging.

Op de eerste coachavond van het seizoen wordt  het technisch beleid besproken met alle coaches. Na  de goedkeuring door ALV word het (herziende) technisch beleid gedeeld met alle coaches, scheidsrechters en trainers.  

Door middel van regionale samenwerking wordt talentvolle spelers de mogelijkheid geboden zich verder te ontwikkelen. (zie selectie technisch beleid, interclub en districtstraining)

HHC heeft Sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. Hiervoor is er een ambassadeur binnen de club die dit actief uitdraagt.

Technische Commissie bestaat uit:
 • voorzitter
 • (jongste)jeugd/senioren coördinator
 • scheidrechters/arbitrage-commissaris
 • wedstrijdsecretaris
 • zaalcoördinator
Verder: de trainerscoördinator/verenigingsmanager ondersteunt de TC. Is geen lid, maar wel bij de vergaderingen aanwezig.

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor:
 • technisch beleid binnen HHC.
 • uitvoering en communicatie van en over technische zaken met de KNHB
 • deelname van de teams aan de bonds- en districtscompetitie.
 • de trainingen
 • de teamindelingen
 • scholing van de trainers
 • organiseren van trainersbijeenkomsten
 • organiseren van coachbijeenkomsten.
 • organiseren van scheidsrechters bijeenkomsten
 • arbitrage
 • spelregelkennis van de leden
 • wedstrijdsecretariaat
 • mede organiseren van toernooien, clinics etc.
 • gedrag- en kledingregels.
 • kennismakingscursussen (sportstimulering etc.)
 • aanleveren van informatie betreffende wedstrijden bij coaches en leden. (nieuwsbrief)
 • organiseren informatiebijeenkomst t.b.v. ouders nieuwe leden.

Uit het bovenstaande blijkt dat de TC betrokken is bij een groot aantal hockeyactiviteiten en zo een centrale rol in de club vervult.
De commissie zoekt daarom altijd naar leden of ouders van jeugdleden die willen helpen om de voorgenomen activiteiten te realiseren
 
Teamfoto
Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto

Twitter  


 
Hockey Hoogeveen  |  Powered by LISA